Zeszyty naukowe
Autor: MARZENA MATKOWSKA 77
Strony: 77-92
pdf pełen tekst

Streszczenie
Międzynarodowe migracje są zjawiskiem powszechnym we współczesnej gospo-darce światowej. Przepływ zasobów ludzkich wymaga prowadzenia przez władze poszczególnych państw przemyślanej polityki migracyjnej. Problem ten dotyczy również Polski. Celem artykułu jest analiza działań władz umożliwiająca odpowiedź na pytanie, czy Polska realizuje przemyślaną politykę migracyjną. W pierwszej części przedstawiono pojęcie polityki migracyjnej i jej uwarunkowania, zaś w drugiej zaprezentowano ewolucję polskiej polityki migracyjnej.
Słowa kluczowe: międzynarodowa migracja zasobów pracy, procesy migracyjne w Polsce, polityka migracyjna

POLISH MIGRATION POLICY – AN OUTLINE OF THE PROBLEM

Summary
The aim of this article is an analysis of Polish migratory policy and answering the question whether Poland accomplishes migration policy, which aims at using migration potential (including immigrants and emigrants) in the economic development of our country.
The first part of the paper introduces the notion of migration policy and its conditionings. The second part presents the evolution of Polish migration policy. The final part of the dissertation includes the answers to the questions mentioned above.
Keyword: international migration of human resources, migration in Poland, Polish migration policy