Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Gryczka 103
Strony: 103-116
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę zmian struktury geograficznej i towarowej polskiego handlu zagranicznego w latach 1995–2012 ze szczególnym uwzględnieniem roli krajów rozwijających się. Celem artykułu jest wykazanie, że w ostatnich dwóch dekadach znaczenie tej grupy krajów dla polskiej wymiany z zagranicą znacząco wzrosło, co może uzasadniać podjęcie przez polskie przedsiębiorstwa przy wsparciu odpowiednich instytucji krajowych bardziej intensywnych działań ukierunkowanych na wprowadzanie na te rynki innowacyjnych produktów.
Słowa kluczowe: handel zagraniczny, ekspansja eksportowa, odwrotna innowacyjność

TRANSFORMATION OF GEOGRAPHICAL STRUCTURE AND COMMODITY PATTERN OF POLISH FOREIGN TRADE IN THE CONTEXT OF REVERSE INNOVATION STRATEGY

Abstract
At the beginning of economic transformation in Poland so called geographical trade reorientation phenomenon had occurred, which became apparent especially in increasing role of Western European trade partners. On the other hand, Polish foreign trade with developing economies was diminishing. The main goal of this paper is to demonstrate the gradually growing importance of developing countries for Polish foreign trade in last two decades. Based on the results one can try to assess some determinants for developing countries-oriented trade intensification. Due to weakening competitive edge of Polish economy it’s extremely important to develop more effective foreign market expansion models, and the ones implementing reverse innovation approach seem to be the most promising.
Keywords: foreign trade, export expansion, reverse innovation