Zeszyty naukowe
Autor: Wioletta Skibińska 227
Strony: 227-239
pdfpełen tekst

ZJAWISKO UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza zjawiska upadłości w Polsce. Przedstawiono w nim definicję i kladyfikację upadłości, następnie określono symptomy sytuacji kryzysowej i przyczyny kryzysu przedsiębiorstwa. Przeprowadzono również analizę zjawiska upadłości polskich przedsiębiorstw. Scharakteryzowano liczbę składanych wniosków upadłościowych polskich podmiotów gospodarczych w latach 2002-2011 (I kwartał) oraz zaprezentowano dane empiryczne dotyczące bankructw w Polsce w podziale na: województwa, branże i formę prawną w latach 2009-2011 (I kwartał).