Zeszyty naukowe
Autor: Justyna Sikora 211
Strony: 211-225
pdfpełen tekst

ZARZĄDZANIE GOSPODARCZE W EUROPEJSKIEJ UNII WALUTOWEJ - SŁABOŚCI UJAWNIONE W CZASIE KRYZYSU 2007-2009 I KIERUNKI REFORM

Streszczenie

Globalny kryzys gospodarczy i finansowy zapoczątkowany w 2007 roku obnażył słabości w funkcjonowaniu strefy euro oraz w procedurach nadzorczych. Doprowadził do istotnego pogorszenia stanu finansów publicznych krajów Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW) i pokazał, że obowiązujące instrumenty, metody koordynacji i nadzoru okazały się niewystarczające.

Celem artykułu jest przedstawienie zasad koordynacji polityk makroekonomicznych i budżetowych w strefie euro, ukazanie głównych słabości w obecnym systemie oraz prezentacja i próba oceny zmian w obszarze zarządzania gospodarczego i budżetowego zaproponowanych przez Komisję Europejską i Radę Ecofin.