Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Gabrielczak, Tomasz Serwach 55
Strony: 55-63
pdfpełen tekst

TEORETYCZNA I EMPIRYCZNA ANALIZA POLSKIEGO EKSPORTU USŁUG PODCZAS WIELKIEGO ZAŁAMANIA HANDLU, BADANIE WZORCÓW ZACHOWAŃ W GŁÓWNYCH KATEGORIACH USŁUGOWYCH

Streszczenie

Artykuł przedstawia zmiany w polskim eksporcie usług w odniesieniu do kryzysu światowego i zjawiska wielkiego załamania handlu. Jako tło dla dalszych rozważań zaprezentowane zostały główne wyjaśnienia teoretyczne wysokiej wrażliwości handlu międzynarodowego na zmiany fundamentalnych wielkości makroekonomicznych. Następnie dokonano analizy ewolucji struktury eksportu usług w trakcie kryzysu. W dalszej kolejności zbadano podobieństwo reakcji handlu usługami i handlu towarami. W artykule zawarto również badanie zmienności eksportu poszczególnych kategorii usług. Wskazano potencjalne przyczyny spadku eksportu różnych grup usług, wykazując współzależności między nimi.