Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Kłysik-Uryszek 65
Strony: 65-78
pdfpełen tekst

STRUKTURA EXPORTU SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Streszczenie

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne sa ważnym źródłem wzmacniania potencjału wytwórczego regionów goszczących. Są one nośnikiem nie tylko kapitału finansowego, ale także wiedzy, nowoczesnych technologii i technik organizacyjnych. Szczególnie pożądany jest napływ inwestycji o charakterze proeksportowym, gdyż dzięki nim nie wzrasta presja konkurencyjna na lokalnym rynku dóbr finalnych. Korzystne efekty dochodowe wynikające z większego wykorzystania lokalnych czynników produkcji (głównie pracy) nie będą wówczas pomniejszane przez negatywne efekty wypychania lokalnych producentów z rynku, a dodatkowo wzbudzone zostana procesy mnożnikowe (mechanizm mnożnika eksportu).