Zeszyty naukowe
Autor: Adam Figiel 61
Strony: 61-68
pdf pełen tekst

Streszczenie
Aby skutecznie zarządzać reputacją przedsiębiorstwa należy dokładnie zrozumieć istotę rankingów reputacji, tego jakie elementy biorą one pod uwagę, kto dokonuje oceny, jakie przedsiębiorstwa poddawane są ocenie, jakim uznaniem cieszy się dany ranking oraz jaki zasięg ma medium publikujące ranking. Dopiero mając te informacje możemy zastanawiać się czy określona pozycja w rankingu reputacji stanowi powód do zadowolenia czy może jest sygnałem, że przedsiębiorstwo nie ma się najlepiej. Celem opracowania jest próba stwierdzenia czy znajomość przedsiębiorstwa przekłada się na wyższą pozycję w rankingach reputacji i czy, aby rzeczywiście wyższa pozycja w rankingach reputacji oznacza lepszą percepcję przedsiębiorstwa?

Słowa kluczowe: reputacja przedsiębiorstwa, rankingi reputacji.

WHAT IS THE REAL VALUE OF HIGH POSITION IN CORPORATE REPUTATIONAL RANKINGS?

Summary
In order to successfully manager corporate reputation managers should well understand the nature of corporate reputation rankings. They should know what elements of reputation are taken into account, what companies are assessed, how respected is the medium that prepares the ranking and what coverage it has. Only having these information managers can judge whether a given position in a ranking is a success or should make them feel concerned. The aim of this paper is to assess whether the higher familiarity directly translates into higher position in corporate reputation rankings and whether higher position in ranking means better perception.

Key words: corporate reputation, reputational rankings.