Zeszyty naukowe
Autor: Beata Skowron-Grabowska 225
Strony: 225-234
pdf pełen tekst

Streszczenie
W pracy przestawiono problemy funkcjonowania operatorów logistycznych, eksponując je jako mające najbardziej kompleksową ofertę na rynku w stosunku do pozostałych przedsiębiorstw logistycznych opartych na umiejętnościach i sieciowych. Wskazano na szczególne rodzaje współpracy operatorów logistycznych z przedsiębiorstwami. Współpraca ta tworzy przewagę konkurencyjną dla przedsiębiorstw. Rynek usług logistycznych w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie ze względu na tworzenie oddziałów znanych operatorów jak i podejmowane próby rozwinięcia działalności przez krajowych operatorów.

Słowa kluczowe: operator logistyczny, rynek, usługa logistyczna.

INFLUENCE OF THIRD PARTY LOGISTICS ON DEVELOPING SERVICE MARKET IN POLAND

Summary
In the paper author has shown main issues in functioning third party logistics. They offer the most complex logistics services on the market in comparison to other logistics enterprises including network ones and firms based on capabilities. It was pointed at different forms of third party logistics and enterprises cooperation. Market of logistics services in Poland is very dynamic due to establishing new companies as well as new branches of global logistics firms.

Keywords: third party logistics, market, logistics service.