Zeszyty naukowe
Autor: Robert Sobotnik 235
Strony: 235-244
pdf pełen tekst

Streszczenie
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa w znaczący sposób wpływa na budowę jego wartości. Artykuł przedstawia strategię marketingową Grupy Danone w latach 2007-2010. Autor wykazuje wpływ strategii na marżę netto marketingu analizując wyniki finansowe przedstawione przez Grupę.

Słowa kluczowe: strategia marketingowa, wartość przedsiębiorstwa, efektywność inwestycji marketingowej, rentowność marketingu, marża netto marketingu.

THE MARKETING STRATEGIES' IMPACT ON A COMPANY VALUE

Summary
The article describes case study of Danone Group. Author discusses the Group’s marketing strategy in years 207-2010 and presents impact on net marketing contribution. Financial performance of company is described and analyzed in terms of marketing strategy’s impact and efficiency.
Keywords: marketing strategies, enterprises value, marketing investment efficiency, profitability, net marketing contribution.