Zeszyty naukowe
Autor: Maria Białasiewicz 333
Strony: 333-342
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono niektóre przedsięwzięcia realizowane w ramach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przyjęcia wspólnotowej polityki w tym zakresie wynikającej z programu „Small Business Act”.

Słowa kluczowe: MSP, wsparcie, instytucje.

SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES – CHOOSEN ASPECTS

Summary
The article presents some projects implemented to support the development of small and medium sized enterprises including common European Union policy in this area. Common policy is a result of the “Small Business Act” project.

Keywords: SME, suport, institutions.