Zeszyty naukowe
Autor: Daniel Fic, Robert Wysocki 69
Strony: 69-82
pdfpełen tekst


Streszczenie
Partnerstwo publiczno prywatne w Polsce, pomimo niewystarczającego finansowania infrastruktury społecznej, w dalszym ciągu jest najmniej wykorzystywanym elementem doktryny New Public Management. Artykuł przedstawia problemy instytucjonalizacji partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zawiera koncepcję Regionalnego Centrum PPP w województwie w systemie planowania w kraju.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, nowe zarządzanie publiczne, samorząd terytorialny, zarządzanie projektami publicznymi, instytucjonalizacja.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP – THE ASPECT OF INSTITUTIONALIZATION IN THE LOCAL GOVERNMENT

Summary
In Poland, despite limited financing of the social infrastructure, public-private partnership /PPP/ remains the least applied element of the New Public Management doctrine. The paper discusses selected issues in public-private partnership and presents the concept of the Regional PPP Center in the province and in the system of planning at the national level.

Keywords: public-private partnership, new public management, institutionalization, local government, managing public projects.