Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Waśniewski 273
Strony: 273-286
pdfpełen tekst

Streszczenie
Sytuacja finansowa JST jest jednym z czynników wpływających na zdolności rozwoju JST. Tradycyjnie ocena kondycji finansowej JST dokonywana jest za pomocą analizy wskaźnikowej. Interesującym podejściem do oceny jest model „Kapitału źródeł finansowania” zaprezentowanego przez firmę doradczą PwC, który syntetyzuje wyniki badania i prezentuje je za pomocą jednego wskaźnika.

Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego (JST), sytuacja finansowa JST, ocena kapitału rozwojowego, zdolności rozwojowe JST, analiza wskaźnikowa, kapitał źródeł finansowania.

SOURCES OF FINANCE CAPITAL IN VALUATION OF LOCAL GOVERNMENT ENTITIES DEVELOPMENT ABILITIES IN EXAMPLE OF CHOSEN BIG CITIES OF POLAND

Summary
Financial situation of Local Government Entities is one of the factors determining development abilities of LGE. Traditionally valuation of financial conditions is made by ratio analysis. Interesting approach to valuation is “Sources of Finance Capital” model, presented by consulting group PwC, which is synthesizing the results of a research and presents it by only one ratio.

Keywords: Local Government Entities (LGE), finance situation of LGE, valuation of development capital, development abilities of LGE, ratio analysis, sources of finance capital.