Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Weiss, Anna Suchodolska 163
Strony: 163-172
pdfpełen tekst

ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU CRAZY ORGANIZA-TIONW KONTEKŚCIE WARTOŚCI FIRMY

Streszczenie
Podstawą sukcesu każdej organizacji jest rzetelna praca zaangażowanych i zadowolonych pracowników, którzy będą mieć: zatrudnienie, pewność awansu, szacunek pracodawcy i udział w ważnych decyzjach. Nie ulega wątpliwości, że przyszłość zdominują te organizacje, które będą mieć najlepszy kompetentny personel, lubiący swoją pracę i potrafiący identyfikować się z klimatem pracy. Bardzo ważną kwestią jest spożytkowanie inteligencji ludzkiej (kapitału intelektualnego) jako elementu wartości przedsiębiorstwa. Inte-ligencja ta kojarzy się ze zdolnością zaangażowania posiadanej wiedzy i intuicji w rozwiązywanie problemów oraz umiejętnością przyswajania zdarzeń i zjawisk postrzeganych w otoczeniu. Na sukces zawodowy mogą liczyć te jednostki, które oprócz inteligencji wrodzonej oraz specjalistycznej wiedzy potrafią wykorzystać inteligencję emocjonalną, która jest niezbędna w bezkonfliktowych stosunkach pracy, sprzyja inicjowaniu i akceptowaniu zmian, dostrzeganiu własnych błędów i przystosowaniu się do nowych sytuacji, jakie powstają w procesie przeprowadzanych zmian. Tego typu jednostki odnoszą sukces w funkcjonowaniu crazy organization. Organizacja ta w dobie rozwoju technologicznego staje się jedną z popularniejszych koncepcji zarządzania. Tego typu organizacja nie myśli o produktach a o procesach, dzięki temu przestaje się specjalizować w określonej produkcji, a zaczyna specjalizować się w określonych procesach. W artykule zwrócono uwagę na elementy funkcjonowania crazy organization i znaczenie znajomości czynników kształtujących jej wewnętrzne otoczenie i zmiany, które w niej zachodzą. Crazy organization stanowi rozwiązanie nowe a jej podstawową zaletą jest szybkie adaptowanie się do zewnętrznych warunków funkcjonowania.

Słowa kluczowe: organizacja zmienna, przywództwo, elastyczność, samoorganizacja, rozwój, efektywność.