Zeszyty naukowe
Autor: Ryszard Antoniewicz 13
Strony: 13-15
pdf pełen tekst

Streszczenie
Definicja wartości przeciętnej oparta na całce Lebesgue’a ma tę wadę, że nie ma bezpośredniej interpretacji probabilistycznej. W artykule zaproponowano koncepcję aproksymacji opartą na innej definicji wartości przeciętnej zmiennej losowej.
Słowa kluczowe: przeciętna, zmienna losowa, moment zmiennej losowej.

ABOUT THE AVERAGE

Summary

The definition of the average value by the Lebesgue integral has the drawback that there is no direct probabilistic interpretation. In this work we propose the concept of approximation based on a different definition of the average value of random variable.
Keywords: average value, random variable, moments of random variable.