Zeszyty naukowe
Autor: Stanisława Bartosiewicz, Elżbieta Stańczyk 17
Strony: 17-29
pdf pełen tekst

Streszczenie
Poziom i tempo wzrostu średnich płac na terenie ściany wschodniej jest mniejsze niż w pozostałej części Polski. Rozwierają się więc nożyce, a jest to zjawisko niepokojące z punktu widzenia polityki spójności. Trzeba jednak pamiętać, że ściana wschodnia dostarcza też mniej społeczeństwu polskiemu w postaci wartości dodanej oraz że rozwija się wolniej od reszty polskich województw.
Słowa kluczowe: ściana wschodnia, polityka spójności, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, wartość dodana brutto.

A FEW WORDS ON THE SITUATION OF THE EASTERN WALLIN COMPARISON WITH THE REST OF POLAND

Summary
This article has empirically claimed that:
a) the level and the pace of increase of average wages and salaries is smaller in the region of eastern wall than in the rest of Poland; the disparity is growing, which is an alarming phenomenon from the point of view of the policy of cohesion;
b) eastern wall contributes less to the Polish society of value added computed per single employed person and per single inhabitant. This means that, in this scope, it is developing slower than the rest of Polish voivodships.
Keywords: eastern wall, policy of cohesion, average monthly gross wages and salaries, value added, gross.