Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Dmytrów 75
Strony: 75-81
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano prosty stochastyczny model gospodarowania zapasami 〈Q, r〉 dla utraconej sprzedaży, w którym rozkład zapotrzebowania był asymetryczny (założono, że jest to rozkład wykładniczy). Założono także, że stopa psucia się produktów jest stała. Przeprowadzona analiza pokazała, że im wyższa była stopa psucia się produktów, tym większe były wartości zmiennych decyzyjnych i wyższy całkowity koszt gospodarowania zapasami.
Słowa kluczowe:
stochastyczny model zapasów, produkty psujące się, asymetryczny
rozkład zapotrzebowania.

THE STOCHASTIC INVENTORY MODEL 〈Q, R〉 FOR DETERIORATING ITEMS
WITH ASYMMETRIC DEMAND DISTRIBUTION

Summary
The author presented a simple stochastic lost sales inventory model 〈Q, r〉 for deteriorating items with asymmetric demand distribution. As an approximation for the lead-time demand, exponential distribution was used. Constant deterioration rate was assumed. The analysis showed that the higher deterioration rate, the higher values of decision variables and total expected costs of inventory management.
Keywords: stochastic inventory model, deteriorating items, asymmetric demand
distribution.