Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Foryś 135
Strony: 135-144
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule badano wybrane prawidłowości dotyczące obrotu mieszkaniami na rynku wtórnym. Zdefiniowano segment mieszkań „popularnych” i sprawdzano stałość struktury powierzchni zbywanych mieszkań oraz relacji przeciętnych cen i cen najczęściej uzyskiwanych w czasie. Badaniem objęto szczeciński rynek mieszkaniowy w latach 2005–2010. Wykorzystano 7029 obiektów, opisanych sześcioma zmiennymi.
Słowa kluczowe: rynek mieszkaniowy, prawidłowości, struktura.

THE STABILITY OF REGULARITY ON SELECTED HOUSE DEALINGS AS AN EXAMPLE OF THE MARKET IN SZCZECIN

Summary
The article presents the selected regularity of the market housing on the secondary market. Defined segment of the housing “popular” and examined the state of the structure of dwellings space and the relationship of average prices and prices of most commonly obtained at the time. A total of Szczecin housing market in the years 2005 –2010. Were used 7029 objects described the six variables.
Keywords: house market, regularities, structures analysis.