Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Kik 177
Strony: 177-187
pdf pełen tekst

Streszczenie
Opierając się na modelu gier mniejszościowych, można poszukiwać wyjaśnienia wielu zjawisk występujących na rynkach finansowych. W artykule podano definicje uczestników gry (modelu) oraz opisano ich rolę i sposób, w jaki ich obecność wpływa na zachowanie rynku kapitałowego. Pomimo że gry mniejszościowe należy traktować jako uproszony model rynku, to jednak dość poprawnie oddają one statystyczne własności szeregów czasowych związanych z rynkami finansowymi i są one dobrą podstawą do poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań i problemów występujących w rzeczywistości.
Słowa kluczowe: ekonofizyka, gry mniejszościowe, gra bar, producenci, spekulanci, rynki finansowe.

MINORITY GAMES IN CAPITAL MARKETS MODELING

Summary

Using the Minority Game model, which was formed on the basis of the static physics, it is possible to find an explanation for the broad spectrum of market mechanisms. The definition of different types of agents is presented and their role and market impact analyzed as well. Although Minority Games should be treated rather as simplified market model, it quite accurately present statistical properties of time series related to financial markets. They are also good basis for further exploration the subject, looking for the answers and solutions for the problems that occurred in real world.
Keywords:
econophysics, minority games, bar problem, producers, speculators, noise traders, financial markets.