Zeszyty naukowe
Autor: Sebastian Kokot, Sebastian Gnat 189
Strony: 189-194
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono propozycję metody, którą można wykorzystać do określania wartości budowli w celu ustalenia podstawy ich opodatkowania podatkiem od nieruchomości zgodnie z obowiązującą ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Proponowana metoda może znaleźć zastosowanie w sytuacji, gdy różne budowle są częściami składowymi większych kompleksów nieruchomości, w szczególności o charakterze przemysłowym, o skomplikowanej strukturze.

Słowa kluczowe: nieruchomości, wycena nieruchomości, podatki.

PROPOSITION OF METHODOLOGY OF ESTIMATION STRUCTURES VALUE FOR TAXATION PURPOSES

Summary
The article presents proposition for estimation of structures value for taxation purposes. This method finds it application in particular situation, when structures have been purchased as a part of a property without indication of their value in the transactional price.

Keywords: property, property valuation, taxes.