Zeszyty naukowe
Autor: Michał Kolupa, Joanna Plebaniak 195
Strony: 195-201
pdf pełen tekst

Słowa kluczowe: macierz korelacji, koincydentność, jakość modelu.

COINCIDENCE OF THE ECONOMETRICS MODEL AND ITS QUALITY MEASURED
BY THE VALUE OF COEFFICIENT R2(K)

Keywords: correlation matrix, coincidence, the quality of models.