Zeszyty naukowe
Autor: Henryk Kowgier 203
Strony: 203-212
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule ukazano niektóre aspekty rozwoju polskiego rolnictwa na tle rolnictwa światowego w latach 1970–2007. Średni udział polskiego rolnictwa w stosunku do rolnictwa europejskiego i światowego nieustannie maleje. Potwierdzają to przedstawione badania. Trend ten należy szybko zmienić.
Słowa kluczowe: rozwój polskiego rolnictwa, rolnictwo świata.

SOME REMARKS ABOUT OF POLISH AGRICULTURE DEVELOPMENT ON BACKGROUND OF WORLD AGRICULTURE IN YEARS 1970–2007

Summary
In the paper has been showed on selected examples how Polish agriculture developed on background of world agriculture in years 1970–2007. The average part of Polish agriculture in relation to European agriculture and world it diminishes unceasingly. Introduced study confirm this. This trend was one should change quickly.
Keywords: Polish agriculture development, world agriculture.
Streszczenie
W artykule ukazano niektóre aspekty rozwoju polskiego rolnictwa na tle rolnictwa
światowego w latach 1970–2007. Średni udział polskiego rolnictwa w stosunku do rolnictwa
europejskiego i światowego nieustannie maleje. Potwierdzają to przedstawione
badania. Trend ten należy szybko zmienić.
Słowa kluczowe: rozwój polskiego rolnictwa, rolnictwo świata.