Zeszyty naukowe
Autor: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Aleksandra Andrzejczak, Magdalena Baszuro, Anna Dworakowska, Mateusz Szewczyk 91
Strony: 91-106
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu było przedstawienie schematu postępowania w metodzie oceny wstępnej sytuacji finansowej instytucji finansowych zwanej metodą „sił finansowych”. Opisywana w artykule metoda jest autorską modyfikacją metody „oceny szybkiej” przez M. Iwanicz-Drozdowską. Proponowaną metodę wykorzystano do oceny sytuacji finansowej dwunastu banków funkcjonujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Polsce za lata 2009-2010.

Słowa kluczowe: bank, analiza finansowa, wskaźniki finansowe, metoda „oceny sił finansowych”, ocena sytuacji finansowej.

ASSESSMENT OF FINANCIAL POSITION FINANCIAL INSTITUTIONS

Summary
The aim of the article was to present the scheme of the method of initial assessment of the financial situation of financial institutions called the method "financial strength". Method described in the article is the author's mod-ification of the method of "rapid assessment" by M. Iwanicz-Drozdowska. The proposed method was used to assess the financial situation of the twelve banks operating on the Stock Exchange in Poland for the years 2009-2010.

Keywords: bank, financial analysis, financial ratios, the method of "assessment of financial strength", the financial situation.