Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Wasylkowska 283
Strony: 283-293
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł prezentuje podstawowe elementy związane z rolą menedżera i lidera sportowego. Prezentuje stan wiedzy na temat cech i kwalifikacji obecnego, współczesnego lidera sportowego, będącego nie tylko działaczem, ale przede wszystkim organizatorem i osobom zajmującym się sportem.

Słowa kluczowe: zarządzanie klubem sportowym, menedżer.

SPORTS MANAGER'S ROLE IN MANAGEMENT SPORTS CLUBS

Summary
The article presents basic elements concerning the role of manager and leader in sports. It presents the state of knowledge on the characteristics and qualifications of the current leader of the modern sport, which is not only an activist, but above all an organizer and those involved in sport.

Keywords: sports club management, manager.