Zeszyty naukowe
Autor: Arkadiusz Świadek, Marek Tomaszewski 245
Strony: 245-258
pdf pełen tekst

Streszczenie
W chwili obecnej teoria endogenicznego wzrostu cieszy się coraz większą popularnością w świecie nauki, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Celem artykułu jest ukazanie, na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, potrzeby i zasadności aplikowania tej teorii w regionach Polski.

Słowa kluczowe: endo- i egzogeniczne teorie wzrostu gospodarczego, innowacje, region, system.

ENDOGENOUS OR EXOGENOUS OF INNOVATION DEVELOPMENT IN EN-TERPRISES AT REGIONAL LEVEL – ZACHODNIOPOMORSKIE CASE

Summary
At the moment endogenous growth theory has become increasingly popular in the world of science, particularly in developed countries. This article aims to show, for Zachodniopomorskie case, the needs and sense of applying this theory in the Polish regions.

Keywords: endogenous and exogenous growth theories, innovation, region, system.