Zeszyty naukowe
Autor: Dominik Kowal 457
Strony: 457-471
pdf pełen tekst

Streszczenie
Publikacja dotyczy problemu identyfikacji czynników kształtujących wartość przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Wyróżnienie podstawo-wych generatorów wartości: determinant i nośników jest jednym z zasadniczych etapów konstrukcji systemu zarządzania wartością. W artykule przedstawiono metodykę identyfikacji kluczowych czynników wartości na podstawie przeprowadzonej uprzednio ich empirycznej weryfikacji wśród kadry menedżerskiej przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Podstawą identyfikacji czynników kluczowych stanowi analiza preferencji.

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego, nośniki i determinanty wartości.

A METHODOLOGY FOR THE IDENTIFICATION OF KEY VALUE FACTORS IN HARD-COAL MINING ENTERPRISES

Summary
This paper thesis is concerned with the concept of Value Based Management (VBM) of a hard-coal mining enterprise. The thesis analyses in detail two types of factors: namely the determinants and drivers that create the value of a mining enterprise. To accomplish the theoretical and research objectives of the thesis, a study was conducted that made it possible to identify and systemize the value factors specific to the mining sector, and to identify the value determinants and drivers among them. The article presents a methodology for the identification of key value factors in hard-coal mining enterprises.

Keywords: Value Based Management (VBM), hard-coal mining enterprise, value factors, determinants, drivers.