Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Popczyk 595
Strony: 595-608
pdf pełen tekst

Streszczenie
Od niedawna w literaturze światowej zaczęły pojawiać się opracowania empiryczne i teoretyczne na temat wyższej efektywności funkcjonowania publicznych przedsiębiorstw rodzinnych w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami giełdowymi. Lepsze notowania akcji firm rodzinnych wynikają z lepszych wyników finansowych, jakie osiągają, a te determinowane są wyróżniającymi umiejętnościami, które są w stanie rozwijać tylko firmy rodzinne.

Słowa kluczowe: publiczne firmy rodzinne, wyniki finansowe, analiza porównawcza, kapitał społeczny, teorie: agencji i stewardship.

THE POTENTIAL OF VALUE CREATING IN PUBLIC FAMILY FIRMS

Summary
On average public family firms outperform their none-family peers due to their long-term, careful strategies, better resource management, strong architecture, reputation in the environment and longevity, which makes the businesses more attractive for investors. The purpose of the paper is referring to world, empirical, comparative research which acknowledge the regularities and presenting the recent theories explaining them and pointing out to their sources. The status of a public enterprise seems to be a particular opportunity for family firms in terms of value creating.

Keywords: public family firms, financial performance, comparative analysis, social capital, Agency and Stewardship theories.