Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Bojkowski 37
Strony: 37-44
pdfpełen tekst

Streszczenie
Niniejsze opracowanie obejmuje zarys problematyki dotyczącej pojęcia zaniechania w ramach reżimu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W pierwszej kolejności podkreślić należy, że opracowanie dotyczy zaniedbań w finansach jednostek samorządu terytorialnego, za które osoby obowiązane mogą ponieść karę. W dalszej kolejności wskazuje się na cechy zaniechania. Chodzi o trudność w ustaleniu czasu popełnienia oraz konieczność wskazania obowiązku prawnego, który nie jest wykonywany.
Zaniechanie wiąże się również koniecznością ustalenia sprawstwa. W dyscyplinie finansów publicznych nie przewiduje się współsprawstwa. Rodzi się więc problem sprawstwa równoległego. Ustawodawca nie zdecydował się uregulować szczegółowo form sprawstwa w dyscyplinie finansów publicznych. Zasadniczo wprowadzono jedynie sprawsto polecające.
Końcowa część opracowania dotyczy przedstawienia karalność naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zwrócono uwagę na problem braku regulacji dotyczącej zaniechań skutkowych. Wyrażono również stanowisko o zbieżności dat końcowej zaniechania z poczatkową, jeżeli chodzi o bieg terminu przedawniania.

Słowa kluczowe: finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych.

THE ABANDONMENT IN DISCIPLINE OF PUBLIC FINANCE

Summary
The article is related to the essence of the liability for departure from discipline of public finance in Polish public finance system. The author focuses on one form of that departure – the abandonment. There is several problems that make usage of appropriate regulations hard to apply. First of all there is necessary to explain what the abandonment mean. Then the author analyses duties in public financial sector and a range of persons could be obliged to perform financial duties in the unit. The final part of the article includes a presentation of legal doubt related to nonclaim.

Keywords: public finance, discipline of public finance.