Zeszyty naukowe
Autor: Artur J. Kożuch, Monika Wakuła 135
Strony: 135-146
pdfpełen tekst

Streszczenie
Współczesne warunki działania jednostek samorządu terytorialnego powodują, że coraz większego znaczenia nabiera zjawisko konkurencji i potrzeba zwiększania efektywności działania. Jednym ze sposobów reakcji jest w tej sytuacji implementacja teoretycznych rozwiązań usprawniających procesy tworzenia budżetu. Wiąże się to w głównej mierze z uwzględnianiem potrzeb społeczności lokalnych, partycypacją pracowniczą oraz wykorzystaniem instrumentarium inżynierii wartości. Zapewnienie tych czynników jest podstawowym warunkiem usprawniania procesów decyzyjnych związanych z alokacją ograniczonych zasobów finansowych.

Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego, procedura budżetowa, algorytm podejmowania decyzji.

THE BUDGETARY PROCEDURE IN CURRENT OPERATING CONDITIONS IN LOCAL TERRITORIAL UNITS – THE THEORETICAL DECISION ALGORITHM

Summary
Contemporary operating conditions of local territorial units make the phenomenon of competition and the necessity of increasing the operational efficiency increasingly important. One of the possible responses to this situation is therefore the implementation of theoretical solutions, which would improve the processes of creating a budget. This entails the needs of local communities, employee's participation and the usage of value engineering apparatus to be taken into consideration. The provision of these factors is a prerequisite for the improvement of the decision-making processes related to the allocation of the limited financial resources

Keywords: local territorial units, budgetary procedure, decision-making algorithm.