Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Marzec 147
Strony: 147-160
pdfpełen tekst


Streszczenie
Jednostki samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniej podaży usług społecznych przy ograniczonych środkach finansowych, którymi dysponują w ramach budżetu. Jednym z narzędzi, który może wspierać proces świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego może być controlling. Zastosowanie narzędzi controllingu może efektywnie podnosić jakość świadczonych usług i podnosić poziom zaufania do JST. Jednocześnie wysoki poziom zaufania do JST może ułatwić świadczenie usług i jakość życia mieszkańców danej wspólnoty terytorialnej.

Słowa kluczowe: controlling, zaufanie, zarzadzanie zaufaniem, zaufanie do jednostek samorządu terytorialnego.

CONTROLLING AND CONFIDENCE TO LOCAL GOVERMENT UNITS

Summary
The subject of this article is analysis of dependences between controlling and confidence to local government units. Controlling is presented as method of building confidence. Local government units using controlling can improve quantity of public services. The best quality of provided public services builds confidence to local goverment units.

Keywords: controlling, trust, confidence to local goverment units.