Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Nowodziński 105
Strony: 105-118
pdfpełen tekst


Summary
The primary objective of this study was to investigate the impact of the strategic decision on the performance of the organization. Superlative strategies that recombine the firm’s existing resources and access to alternative financing, to create new products, processes, or technologies have a positive effect on value creation within the organization. Correspondingly, acquiring new strategies also has positive effects on investors’ reactions and expectations. Excellent and difficult to imitate strategic actions contribute the most to organizational management improvement. Firms that have failed to meet the performance expectations of investors must seek new ways of creating com-petitive advantage. Due to seeking the new ways of developing strategies, the creation of NewConnect was an important event for the entire SME population in Poland. The new linkage between companies and the public market demonstrated to be the best growth option and value creating factor as well as considerable strategy for SME. The proposed strategy characterized in this work is to focus on the possibility to enter the NewConnect market which be-nefited from stable interest of issuers, as demonstrated by the steady inflow of new listings. NewConnect issuers are typically small with a short business history and a need for capital to realize their vision.

Keywords: strategic planning, strategy, value of the company, NewConnect.

DECYZJE STRATEGICZNE JAKO CZYNNIK TWORZĄCY WARTOŚĆ PRZED-SIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK RYNKU NEWCONNECT.

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wpływ podejmowanych decyzji na poziomie strategicznym na funkcjonowanie i wyniki przedsiębiorstw. Strategie które korelują istniejące zasoby organizacji oraz alternatywne źródła finansowania w celu tworzenia nowych produktów, usług i rynków mają pozytywny wpływ na tworzenie wartości w obrębie przedsiębiorstwa. Takie strategie mają istotny wpływ na jakość funkcjonowania firm, jednocześnie zyskują aprobatę inwestorów. Utworzenie rynku NewConnect było istotnym krokiem w rozwoju polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprezentowano strategię zaistnienia na rynku publicznym, możliwą do wykorzystania zwłaszcza przez małe podmioty, z krótką historią, ale z wysokim potencjałem wzrostu.

Słowa kluczowe: strategia, decyzje strategiczne, NewConnect.