Zeszyty naukowe
Autor: Anna Rakowska, Joanna Szubielska 119
Strony: 119-130
pdfpełen tekst


Summary
In the article issues concerning social and economic aspects of culture and work safety management were discussed. This article draws particularly attention to benefits resulting from long-standing, proper culture and work safety management. Costs incurred by employer and society due to improper work conditions were also discussed.

Keywords: organizational culture, work safety culture, social aspects of safety culture management, economic aspects regarding management of work safety culture

SPOŁECZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KULTURĄ BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Streszczenie
W artykule została omówiona problematyka społecznych i ekonomicznych aspektów zarządzania kulturą bezpieczeństwem pracy. Artykuł zwraca szczególna uwagę na korzyści wynikające z długofalowego prawidłowego zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy. Omówiono również zostały koszty, jakie musi ponieść pracodawca oraz społeczeństwo w związku z nieprawidłowymi warunkami pracy.

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, kultura bezpieczeństwa, społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa, ekonomiczne aspekty kultury bezpieczeństwa, zarządzanie kulturą bezpieczeństwa pracy