Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Kondratowicz-Pozorska 109
Strony: 109-118
DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-08
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono wkład rolnictwa w tworzenie trwałego rozwoju. Analizę przeprowadzono w ujęciach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
Słowa kluczowe: zrównoważone rolnictwo, zrównoważony rozwój, funkcje rolnictwa

THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE CREATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract
The article presents the contribution of agriculture to the creation of sustainable development. The analysis was performed in economic, social and environmental significance.
Keywords: sustainable agriculture, sustainable development, functions of agriculture
JEL code: Q1