Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 41/2015 tom 2

SiP
Gopspodarka regionalna i międzynarodowa - tom 2
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Danuta Miłaszewicz, Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek
pdfStrona redakcyjna
Autor: Maria Parlińska, Łukasz Pietrych 55
Autor: Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz Popławski 75
Autor: Nina Szczygieł, Małgorzata Rutkowska-Podołowska 85
Autor: Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk 219
Autor: Małgorzata Raczkowska 345
Autor: Arvydas Survila, Brigita Žuromskaitė, Rūta Dačiulytė 369