Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 40/2015 tom 1

SiP
Problemy współczesnej ekonomii - tom 1
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 40
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Kryk, Danuta Miłaszewicz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Marzena Matkowska 195
Autor: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Tomasz Bednarz, Elżbieta Ziółkowska 223
Autor: Brigita Žuromskaitė, Małgorzata Zakrzewska 301