Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 41/2015 tom 1

SiP
Gopspodarka regionalna i międzynarodowa - tom 1
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Halina Nakonieczna-Kisiel, Marcin Gryczka
pdfStrona redakcyjna
Autor: Piotr Bórawski, James W. Dunn, Jonathan Tuthill, Lauren Chenarides 197
Autor: Marzena Matkowska 305