Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 42/2015 tom 2

SiP
Metody ilościowe w ekonomii - tom 2
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 42
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Kryk, Beata Skubiak
pdfStrona redakcyjna
Autor: Paweł Bartoszczuk 125
Autor: Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Anna Zbierska, Piotr Szczepański 257