Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 40/2015 tom 2

SiP
Problemy współczesnej ekonomii - tom 2
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 40
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Kryk, Lidia Kłos
pdfStrona redakcyjna
Autor: Jolanta Kondratowicz-Pozorska 109
Autor: Grażyna Leśniewska 119
Autor: Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz Popławski 155
Autor: Marek Szturo, Marcelina Zapotoczna, Joanna Tomczyk 167
Autor: Mariola E. Zalewska, Waldemar Kozioł 179
Autor: Anna Zbierska, Adam Zydroń, Piotr Szczepański 189
Autor: Arkadiusz Babczuk, Marian Kachniarz 203