Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 42/2015 tom 1

SiP
Metody ilościowe w ekonomii - tom 1
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 42
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Józef Hozer, Barbara Batóg
pdfStrona redakcyjna
Autor: Jacek Batóg, Magdalena Mojsiewicz, Barbara Batóg 11
Autor: Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz 121
Autor: Anna Gdakowicz, Józef Hozer, Wojciech Kuźmiński 161
Autor: Wojciech Kuźmiński 227