Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 39/2015 tom 3

SiP
Zarządzanie - tom 3
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 39
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Wojciech Jarecki
pdfStrona redakcyjna
Autor: Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek 39
Autor: Jarosław Lewandowski 91
Autor: Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska 209
Autor: Wojciech Jarecki, Robert Rudnik 281
Autor: Ewa Mazur-Wierzbicka 307