Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 39/2015 tom 4

SiP
Zarządzanie - tom 4
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 39
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Alberto Lozano
pdfStrona redakcyjna
Autor: Katarzyna Krot, Dagmara Lewicka 95
Autor: Dominika Latusek-Jurczak 125