Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 39/2015 tom 2

SiP
Zarządzanie - tom 2
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 39
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Edyta Rudawska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Maciej Mitręga, Justyna Laskowska-Witek 25
Autor: Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska 49
Autor: Henryk Krawczyk, Krystyna Dziubich, Beata Krawczyk-Bryłka 181
Autor: Magdalena Kowalska 353
Autor: Joanna Wyrwisz, Agnieszka Panek 471