Zeszyty naukowe
Autor: Marta Kusterka-Jefmańska 251
Strony: 251-261
DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-20
pdfpełen tekst

Streszczenie
Głównym celem opracowania jest wskazanie tych dziedzin i aspektów jakości życia, które determinują ogólną ocenę zadowolenia z życia mieszkańców saksońsko-dolnośląskiego obszaru przygranicznego. W artykule zastosowano wielowymiarową analizę regresji oraz wykorzystano dane z wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców sąsiadujących ze sobą powiatów – zgorzeleckiego oraz Görlitz.
Słowa kluczowe: subiektywna jakość życia, wielowymiarowa analiza regresji

QUALITY OF LIFE DETRERMINANTS IN THE CONTEXT OF THE CROSS-BORDER RESEARCH

Abstract
The main objective of the article is to identify the determinants of the subjective quality of life in the Saxon-Polish border area. Based on the survey the multiple regression analysis has been used.
Keywords: subjective quality of life, multiple regression analysis
JEL codes: I31, C40, C42