Zeszyty naukowe
Autor: Marian Gołębiowski 35
Strony: 35-44
DOI:10.18276/sip.2015.39/1-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono osiem zasad zarządzania jakością wprowadzonych w 2000 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w normach rodziny ISO 9000 w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji. Rozważając istotę tych zasad, starano się wskazać na ich rolę w inicjowaniu i wspieraniu procesów innowacyjnych w organizacjach, które wdrożyły systemy zarządzania jakością.
Słowa kluczowe: zasady zarządzania jakością, działania innowacyjne, organizacja

QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES IN THE CONTEXT OF INNOVATION PROCESSES IN AN ORGANIZATION

Abstract
The article presents the eight quality management principles, introduced in 2000 by the International Organization for Standardization (ISO) in the ISO 9000 family of standards, in terms of innovation activities in the organization. Considering the nature of each of these principles, the article aims to point out their role in initiating and supporting innovation processes in organizations that have implemented quality management systems.
Keywords: principles of quality management, innovation processes, organization
JEL codes: L23, M11