Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Wyrwisz, Agnieszka Panek 471
Strony: 471-482
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska w zachowaniu konsumentów określanego jako efekt ROPO. Dotyczy ono poszukiwania w Internecie informacji o produktach i usługach, które konsumenci pragną nabyć, połączone z finalizowaniem transakcji w stacjonarnym punkcie sprzedaży. W artykule zaprezentowano podejście badawcze oparte na kwerendzie piśmiennictwa oraz badaniach empirycznych. W szczególności zaprezentowane zostaną wyniki badań w zakresie oceny zachowań młodych konsumentów podczas zakupów i występowania w tej grupie efektu ROPO.
Słowa kluczowe: efekt ROPO, proces zakupowy, młodzi konsumenci

ROPO EFFECT IN BUYING PROCESS OF YOUNG CONSUMERS

Abstract
The aim of the article is to present a ROPO effect in consumer behavior. The effect concerns seeking products and services information in the Internet but finalizing the transaction in the traditional point of sale. The article presents a research approach based on both literature research and empirical examinations. The assessment of young consumers behavior will be presented together with the description of ROPO effect occurring in that particular group of consumers.
Keywords: ROPO effect, buying process, young consumers
Kod JEL: M31