Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Kuliński 79
Strony: 79-90
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Wysiłki mające na celu tworzenie systemów zarządzania zmęczeniem podejmowane są od ponad dekady. Prowadzone w ich ramach prace badawcze dotyczą przede wszystkim kierowców zawodowych, pilotów i naziemnego personelu kontroli lotów, górników, osób zatrudnionych w budownictwie czy rybołówstwie morskim, czyli zawodów, w których skutki potencjalnych błędów wynikających ze zmęczenia są najpoważniejsze. W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod i narzędzi wykrywających i oceniających zmęczenie,
mogących znaleźć zastosowanie w systemach tego typu.
Słowa kluczowe: systemy zarządzania, zarządzanie ryzykiem, ergonomia, psychometria, sen

WORKER FATIGUE MANAGEMENT: METHODS AND TOOLS FOR MEASURING FATIGUE

Abstract
For over a decade there have been numerous efforts undertaken aimed at conceiving fatigue management systems (FMS). Scientific researches conducted within are primarily focused on professional drivers, aircraft pilots and ground control personnel, mineworkers, construction workers, and sea fishermen, that is, on occupations associated with the most serious consequences of a possible human error resulting from fatigue. The paper presents an overview of selected methods and tools for fatigue detection and evaluation that have certain potential to be used in such systems.
Keywords: management systems, risk management, ergonomics, psychometrics, sleep
JEL Codes: J28, J81, O15