Zeszyty naukowe
Autor: Aneta Stosik, Aleksandra Leśniewska 183
Strony: 183-196
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Współczesne przedsiębiorstwa rozwijają się poprzez stosowanie nowych rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjne w zarządzaniu. Jednak aby wdrażać innowacje, organizacje potrzebują pracowników z nowymi, wirtualnymi kompetencjami. W artykule zaprezentowano przykładowe narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi wraz z opisem jego funkcji, a także podjęto kwestię adaptacji różnych grup pracowników do nowoczesnych praktyk swoich pracodawców.
Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, narzędzia IT, technologie informacyjne, zmiany pokoleniowe, kompetencje wirtualne

INNOVATIVE SOLUTIONS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT – ADAPTATION AND GENERATIONAL DIFFERENCES PERSPECTIVE

Abstract
Modern organizations have develop all the time so they implement new information technologies in management processes. Although, to implement innovations and adjust personnel to it, new virtual competencies are nowadays required. In the article selected IT tool was presented as a support for HR management, but also its functions were described. Adaptation problem was discussed in terms of different social aspects.
Keywords: information technology, human resources management, IT tools, virtual competencies
JEL Code: M500 Personnel Economics: General