Zeszyty naukowe
Autor: Beata Krawczyk-Bryłka, Katarzyna Stankiewicz 295
Strony: 295-306
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy problematyki zarządzania zespołami zróżnicowanymi pod względem płci i wieku w kontekście procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Skupiono się głównie na planowaniu zasobów i doborze pracowników i wskazano ich znaczenie dla zarządzania kapitałem ludzkim zespołów pracowniczych. Celem artykułu jest analiza uwzględniania zarządzania różnorodnością pod względem płci i wieku w planowaniu zasobów i w rekrutacji. Cel ten zrealizowano dzięki badaniom przeprowadzonym w grupie pracownikach działów HR polskich przedsiębiorstw. Zaproponowano model wpływu tych etapów zarządzania zasobami ludzkimi na wzrost wartości potencjału zespołów zróżnicowanych i w konsekwencji możliwość
korzystania z tego potencjału w kolejnych procesach zarządzania zasobami ludzkimi.
Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością, zespół zróżnicowany, planowanie personelu, rekrutacja

DIVERSITY TEAMS COMPOSITION AS THE ELEMENT O HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Abstract
The article concerns the issue of diversity team management in terms of age and gender in the context of human resource management processes. The authors focused on the early stages of this process: human resource planning and recruitment which seems to be crucial for the human resource management. The results of the research are presented that shows the HR departments employees’ opinions about respecting gender and age diversity in their companies’ personnel management practices. The model of the impact of human resource planning and recruitment on personnel management is presented to emphasize their importance for diverse teams potential increase and usage.
Keywords: diversity management, diversity teams, staff planning, recruitment
JEL Codes: D23, J24, M12, M14, O15