Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Lubomska-Kalisz 11
Strony: 11-20
DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zostały wyjaśnione i porównane pojęcia: koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz strategia konkurencji przedsiębiorstwa. Podjęto próbę rozwiązania dylematu, kiedy zastosować każde z tych pojęć. Przeprowadzono także przegląd wybranych tradycyjnych strategii konkurencji przedsiębiorstwa. Określono możliwość ich zastosowania w nowych warunkach otoczenia konkurencyjnego.
Słowa kluczowe: koncepcje konkurencyjności, strategie konkurencji, przedsiębiorstwo, konkurencyjność przedsiębiorstw

APPLICATION OF TRADITIONAL STRATEGIES OF COMPETITIVENESS BY PRESENT-DAY BUSINESSES

Abstract
The article explains and contrasts two ideas: “the concept of competitiveness of a business” and “a strategy of business competition”. It tries to solve a dilemma when to use one of the concepts. It discusses selected traditional competitive strategies of businesses. It designates the possibility of application in new conditions of competitive environment.
Keywords: concepts of competitiveness, strategies of competition, enterprise, competitiveness of businesses
JEL code: L26