Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Milczarek 131
Strony: 131-143
DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto tematykę decyzji i zachowań współczesnych konsumentów. Zasadniczym celem pracy jest wskazanie i ocena najnowszych trendów w zakresie konsumpcji oraz rozwoju tzw. inteligentnej konsumpcji. Rozważania dotyczą jedynie polskich konsumentów. W kontekście założeń zrównoważonej konsumpcji przeanalizowano również skutki i znaczenie obserwowanych zachowań konsumenckich dla gospodarki.
Słowa kluczowe: konsumpcja, podejmowanie decyzji, konsumpcja zrównoważona, konsumpcja inteligentna

BEHAVIORAL ASPECTS OF CONSUMER DECISION IN POLAND AND THEIR IMPORTANCE FOR THE ECONOMY

Abstract
The article describes behaviors that determine decision-making processes of modern consumers. The main aim of this paper is to identify and evaluate the latest trends in consumption and the development of intelligent consumption. The considerations relate only to Polish consumers. In the context of the objectives of sustainable consumption analyzed the effects and significance of consumer behaviors for the economy.
Keywords: consumption, decision making, sustainable consumption, intelligent consumption
JEL codes: D1, E03, E21