Zeszyty naukowe
Autor: Adam Michalik 335
Strony: 335-347
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto problematykę atrakcyjności krajów Azji jako potencjalnych rynków zbytu dla polskich produktów. Autor zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój gospodarczy tego regionu, scharakteryzował polską obecność na tamtejszych rynkach oraz ocenił perspektywy jej rozwoju.
Słowa kluczowe: handel międzynarodowy, eksport Polski, rynki azjatyckie, Chiny, Indie, Japonia

ASIAN MARKETS AS DIRECTON OF EXPORT EXPANSION POLISH ENTERPRISES

Abstract
Article take the issue of the attractiveness of Asian countries as potential markets for Polish products. Author pointing to the dynamic economic development of the region, makes the characteristics of the Polish presence in Asian markets and to assess the prospects for its development.
Keywords: international trade, Polish export, Asian markets, China, India, Japan.
JEL code: F14